What do we do

Wij richten ons op zorgconcepten en niet op klinische innovaties. In eerste instantie vooral Europese initiatieven, maar uitbreiding daarvan buiten Europa is zeker de bedoeling.

Verder richten wij ons op 3 hoofdthema’s die spelen in de zorg, te weten (1) preventie, (2) ouderdom en (3) mentale gezondheid. Met die driedeling bestrijken wij een groot deel van de behoefte aan zorg en daarmee de behoefte aan innovatieve zorgconcepten.

Het is een non-profit initiatief. Er is geen verdienmodel. Voor geen van de deelnemers, die hun tijd en inzet investeren. De financiering van kosten is afhankelijk van subsidies en donaties. Wij zijn transparant over wat er aan middelen beschikbaar wordt gesteld en waaraan dat wordt uitgegeven.