For whom

Care Cure Concepts is een non-profit initiatief, bedoeld voor zorgprofessionals van over de hele wereld. Wij wensen zorgconcepten die zorg beter maken wereldwijd een podium te geven. Wij proberen daarmee te voorkomen dat telkens het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Daarbij willen wij zorgen dat de zorgconcepten vindbaar zijn voor iedere zorgprofessional die zich wil laten inspireren door inspirerende concepten uit andere windstreken.

In eerste instantie is Care Cure Concepts bedoeld voor zorgprofessionals. Deze professionals kunnen – zo is de insteek – inspiratie ontlenen aan door anderen nuttig gevonden concepten en kunnen deze indien gewenst in de eigen setting implementeren en uitvoeren.

Ook patiënten/consumenten kunnen echter inspiratie ontlenen aan de zorgconcepten van over de hele wereld. Zij zijn immers de “eindgebruikers” van de concepten en kunnen voor hun bruikbare concepten onder de aandacht brengen van zorgprofessionals in hun regio.