Ambient Experience (NL)

ambient experience

This project solves the problem of :

Cliënten die in een crisis geraken menswaardige zorg te bieden en separatie te voorkomen of te verkorten.

How :

Met de inzet van het licht- en geluidssysteem is een zorgconcept ontwikkeld in de geestelijke gezondheidszorg dat erop gericht is cliënten die in een crisis geraken menswaardige zorg te bieden en separatie te voorkomen of te verkorten.

Summary :

Met de inzet van het licht- en geluidssysteem is een zorgconcept ontwikkeld in de geestelijke gezondheidszorg dat erop gericht is cliënten die in een crisis geraken menswaardige zorg te bieden en separatie te voorkomen of te verkorten. In de vijf jaar dat GGzE in de High Care Units (HCU) de Ambient Experience hanteerde, verbeterde de acute zorg. GGzE vindt het belangrijk menswaardige zorg centraal te zetten bij de inzet van technologie in de ondersteuning van haar cliënten. Gezien de eerdere resultaten met Ambient Experience verwacht men ook nu weer dat dit zorgconcept stress en angstgevoelens vermindert bij de cliënt en dat het hem het gevoel geeft meer controle te hebben over zijn omgeving. Daardoor krijgt de cliënt sneller de regie terug over zijn situatie, wat resulteert in het voorkomen van separatie of verkorten van de behandelingsduur. Uiteindelijk leidt dit bij cliënten binnen de GGzE tot een meer positieve beleving van de behandeling en het verblijf. Landelijk vinden er jaarlijks ruim 9.000 separaties van psychiatrische cliënten plaats in Nederlandse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. ‘GGzE wil graag bijdragen aan het vernieuwen en het verbeteren van geestelijke gezondheidszorg. Mensgerichte technologie toepassen in de geestelijke gezondheidszorg, dat is waar we voor gaan. De inzet van nieuwe technologieën, zoals de toepassing van het Ambient Experience-concept, biedt de cliënt een menswaardiger verblijf in crisissituaties en een sneller herstel’, aldus Marie-Louise Vossen, lid Raad van Bestuur GGzE.”

Zie: https://www.zorgvisie.nl/ict/nieuws/2017/3/ggze-en-phillips-breiden-ambient-experience-uit/

Website :

www.philips.nl/healthcare/consulting/experience-solutions/ambient-experience-room-solutions