High & Intensive Care (NL)

HIC

This project solves the problem of :

Een nieuw concept voor kortdurende klinische opname in de geestelijke gezondheidszorg.

How :

HIC is een nieuwe manier van crisisopname. Hoe slechter het met de cliënt gaat, hoe intensiever het contact. Daarmee wordt voorkomen dat de situatie escaleert, zodat de cliënt niet de isoleercel in hoeft.

Summary :

De HIC is een radicale omslag in de geestelijke gezondheidszorg en een nieuwe manier van crisisopname. Hoe slechter het met de cliënt gaat, hoe intensiever het contact. Daarmee wordt voorkomen dat de situatie escaleert, zodat de cliënt niet de isoleercel in hoeft. 


Op de HIC kunnen cliënten opgenomen worden, die een zodanige acute psychische crisis doormaken dat zij tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Zij worden gastvrij ontvangen, samen met familie en de eigen behandelaar, en blijven zo veel mogelijk zelf de regie houden over hun behandeling. Ook getrainde ervaringsdeskundigen zijn daar nauw bij betrokken. Familie of naasten kunnen blijven slapen als de cliënt dat wil en verpleegkundigen zitten niet meer in een aparte ruimte zoals vroeger. 
Deze manier van kortdurende opname is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen. In een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling.

GGz Breburg is één van de koplopers in het verkorten van de opnameduur: het aantal separaties sinds 2010 is met maar liefst 90 procent afgenomen. De organisatie heeft twee High & Intensive Cares.

Bekijk de film over HIC hier: https://youtu.be/BwXcfuAv8f8 (gepubliceerd op 21 maart 2016)

Website :

hic-psy.nl