Mental Health

  • Kleur je leven (NL) : Kleur je leven is een evidence-based zelfhulp programma ontwikkeld door het Trimbos Instituut. Het maakt mentale gezondheidszorg laagdrempelig toegankelijk. Het helpt bij tools vinden bij lastige situaties.
  • High & Intensive Care (NL) : De HIC is een radicale omslag in de geestelijke gezondheidszorg en een nieuwe manier van crisisopname. Hoe slechter het met de cliënt gaat, hoe intensiever het contact. Daarmee wordt voorkomen dat de situatie escaleert, zodat de cliënt niet de isoleercel in hoeft.
  • All of me (AU) : All of Me is een methodologie voor vroege interventies die worden aangeboden op een toegankelijke en speelse manier. Hierdoor groeit begrip van mentale gezondheid bij de gebruiker, en leert diegenen vroegtijdig symptomen te herkennen en coping strategieën toe te passen.
  • Psycholance (NL) : Psycholance voor psychiatrische cliënten, vanuit de filosofie dat iedere psychiatrische of verwarde cliënt recht heeft op medisch geïndiceerd vervoer.
  • Ambient Experience (NL) : Met de inzet van het licht- en geluidssysteem is een zorgconcept ontwikkeld in de geestelijke gezondheidszorg dat erop gericht is cliënten die in een crisis geraken menswaardige zorg te bieden en separatie te voorkomen of te verkorten.
  • De virtuele patiënt (NL) : Met de serious game ‘De Virtuele Patiënt’ oefenen zorgprofessionals gesprekken met mensen die bovengemiddeld last hebben van meerdere en complexe problemen. De Virtuele Patiënt helpt om een gesprek zo te sturen dat je samen de lichamelijke, geestelijke, maatschappelijke en sociale problemen ontwart. De patiënt kan daardoor een effectievere behandeling krijgen.